Account Suspended - Account opgeschort

Indien de termijn van de eerste herinnering en/of aanmaning is verlopen worden de verplichtingen van RKDesigns opgeschort totdat volledig aan de betalingsverplichting is voldaan.